Suche Sortierung nach Monatsdigest
2008/02/18 18:16:34
Irmi Gegner-Sünkler
[OWP] ZIMMER aus Heiligenbeil
Datum 2008/02/18 18:25:53
Heinz Hegner
Re: [OWP] KOESLING Quassowski-Datei
2008/02/24 18:23:29
Ania
Re: [OWP] Übersetzung polnisch-deutsch
Betreff 2008/02/18 20:05:17
Ania
Re: [OWP] Übersetzungshilfe
2008/02/01 12:40:35
ManuelaGoral
Re: [OWP] Suche nach Oganowski, Kletz, Muzinsky und Brock
Autor 2008/02/18 20:16:02
ManuelaGoral
Re: [OWP] Übersetzungshilfe

[OWP] Übersetzungshilfe

Date: 2008/02/18 18:18:13
From: ManuelaGoral <ManuelaGoral(a)...

Hallo,
 
kann mir jemand die folgende e-mail übersetzen, wäre sehr dankbar.
 
Danke Manuela
 
 
Pani Manuela Goral,
 
Archiwum Pañstwowe w Toruniu uprzejmie informuje,  ¿e odnaleziono akt 
urodzenia Therese Kletz. Zgodnie z Zarz±dzeniem nr 1/2008  Dyrektora Archiwum 
wykonanie tej kserokopii jest p³atne. Prosimy wp³aciæ 0,5  Euro na rachunek Archiwum:
PL 39 1010 1078 0020 4613 9150 0000
NBPLPLPW
Po otrzymaniu z Banku potwierdzenia wp³aty  prze¶lemy Pani kserokopiê aktu 
urodzenia Therese Kletz.
 
LP
 
Dyrektor Archiwum
mgr Beata  Herdzin